Kontakt

Biuro
Gabriela Byszewska

Office Assistant

 

recepcja@promoholding.pl

tel.: 731 731 720

PROMOHOLDING SERVICES SP. Z O.O.

ul. Wadowicka 8a

30-415 Kraków

 

NIP: 679 310 14 36

REGON: 123136833

KRS: 0000513587

 

nr konta PH ALIOR BANK 13 2490 0005 0000 4520 8452 2384

PromoHolding Services

ul. Wadowicka 8a

30-415 Kraków

skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko:

Temat:

Adres email:

Treść:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie przez PromoHolding Sp. z o.o.

Pokaż pełną treść zgodyWyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie przez PromoHolding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), adres: ul. Wadowicka 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515834, NIP: 679-31-01-927, REGON: 123153748, kapitał zakładowy: 436 000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 ze zm.).

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 ze zm.) każdy użytkownik ma w szczególności prawo do wglądu, edycji swoich danych osobowych oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pokaż pełną treść zgodyPotwierdzam, że wiem o tym, że www.promoholding.pl jest serwisem internetowym obsługiwanym przez PromoHolding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), adres: ul. Wadowicka 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515834, NIP: 679-31-01-927, REGON: 123153748, kapitał zakładowy: 436 000 zł, („Spółka”) i zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Spółkę oraz podmioty trzecie, z którymi Spółka współpracuje.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015
Polityka prywatności
Regulamin serwisu internetowego