Kontakt

Biuro
Gabriela Byszewska

Office Assistant

 

recepcja@promoholding.pl

tel.: +48 12 307 07 05

PROMOHOLDING SERVICES SP. Z O.O.

ul. Wadowicka 8a

30-415 Kraków

 

NIP: 679 310 14 36

REGON: 123136833

KRS: 0000513587

 

nr konta PH ALIOR BANK 13 2490 0005 0000 4520 8452 2384

PromoHolding Services

ul. Wadowicka 8a

30-415 Kraków

skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko:

Temat:

Adres email:

Treść:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PromoHolding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Wadowicka 8a (dalej: „PromoHolding”) zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu realizacji przesłanego za jego pośrednictwem zgłoszenia. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: iod@promoholding.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez PromoHolding.

Pokaż klauzule informacyjnąZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PromoHolding Sp. z o .o., z siedzibą ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania korespondencji, złożenia CV, zapytania o ofertę, realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach statystycznych oraz planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od PromoHolding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Wadowicka 8a (dalej: „PromoHolding”) dotyczących produktów i usług PromoHolding zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji wypisu dostępnej w każdej wiadomości mailowej, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez PromoHolding.

Pokaż klauzule informacyjnąJesteś świadom/świadoma, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest PromoHolding Sp. z o. o., z siedzibą ul. Wadowicka 8A, 30- 415 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@promoholding.pl
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pomioty współpracujące
5) moje dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015
Polityka prywatności
Regulamin serwisu internetowego