Facebook
 

Fundusze UE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”,Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

 

WYBÓR PODWYKONAWCY

Informujemy o wynikach postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/POIR/2015 z dnia 21.08.2015. Wybranym oferentem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015
Polityka prywatności
Regulamin serwisu internetowego